Intakegesprek (vrijblijvend en kosteloos)

Voorafgaand aan de mediation vindt een intakegesprek plaats, dit gesprek duurt ongeveer een half uur. Tijdens dit gesprek bespreken we het mediationtraject en onze werkwijze. Natuurlijk is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Zo kun je bepalen of mediation geschikt voor je is. Tijdens het intakegesprek gaan we kort in op jullie specifieke situatie. Jullie situatie komt vooral na de start van de mediation aan de orde.

Mediationovereenkomst

De mediation start met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Deze overeenkomst sturen we voorafgaand aan het intakegesprek toe, zodat je deze van te voren kunt doornemen. In de overeenkomst staan de basisregels van mediation beschreven. Klanten vinden het vaak prettig om de mediation te starten direct aansluitend aan het intakegesprek. Als je dat wenst, dan kun je dat bij het maken van de afspraak aangeven, dan houden wij daar rekening mee in de agenda.

Gesprekken en convenant

Voor een gemiddelde scheidingsmediation zijn 3 tot 5 gesprekken nodig van 1,5 tot 2 uur. Tussen de gesprekken zit meestal zo’n 2 tot 3 weken. Tijdens de mediation werken we toe naar een schriftelijke overeenkomst, het convenant. Hierin staan alle afspraken met betrekking tot jullie scheiding, zoals afspraken over alimentatie, de boedelverdeling, de woning en het pensioen.

Ouderschapsplan

Hebben jullie samen minderjarige kinderen? Dan is een ouderschapsplan wettelijk verplicht. Hierin staan alle afspraken over de zorgverdeling, de onderlinge communicatie en de kosten van de verzorging van de kinderen.

De echtscheiding

Ben je getrouwd of geregistreerd partner met minderjarige kinderen? Dan moet de echtscheiding uiteindelijk worden aangevraagd bij de rechtbank. Hiervoor werken we samen met een advocaat. 

Kosten

Het intakegesprek is kosteloos. Voor de mediationgesprekken en overige werkzaamheden zoals de alimentatieberekening en het opstellen van het convenant, geldt een uurtarief. In het intakegesprek zullen we de kosten, waaronder de kosten van advocaat en rechtbank, toelichten. 

naar boven