Wat verandert er met de 'Wet beperkte gemeenschap van goederen?'

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap gesloten vóór 1 januari 2018, kon je kiezen uit gemeenschap van goederen óf huwelijkse voorwaarden.
Als je tussen deze twee geen keuze hebt gemaakt, ben je automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd.

Getrouwd vóór 1-1-2018: Wat betekent 'gemeenschap van goederen' in de praktijk? 

  • Alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden zijn van jou en je partner samen.
  • Erfenissen en schenkingen vallen binnen de gemeenschap. In bepaalde uitzonderingsgevallen is dit niet zo, bijvoorbeeld als de erflater of schenker dat zo heeft bepaald en notarieel heeft vastgelegd.
  • Een eigen onderneming valt ook automatisch binnen de gemeenschap; schuldeisers kunnen dan op alle gezamenlijke bezittingen verhaal halen.
  • Bij een scheiding krijgen jij en je partner beide 50% van alle bezittingen én schulden.

Sinds 1 januari 2018 geldt de nieuwe wet 'Beperkte Gemeenschap van Goederen'. Dit is de nieuwe standaard als je gaat trouwen. Wat betekent dat in de praktijk? 

Getrouwd vanaf 1-1-2018: Beperkte Gemeenschap van Goederen

  • Bezittingen en schulden die vóór en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van jou en je partner samen waren, vallen nog steeds in de gemeenschap. Bezittingen en schulden die daarvoor alleen van jou waren, blijven alleen van jou.
  • Erfenissen en schenkingen die je voor en tijdens het huwelijk hebt gekregen, blijven van jou. In bepaalde uitzonderingsgevallen is dit niet zo, bijvoorbeeld als de erflater of schenker dat zo heeft bepaald en heeft vastgelegd.
  • Een onderneming valt binnen de gemeenschap, mits deze tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gestart. Als deze al bestond voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan blijft deze privé.
  • Bij een scheiding krijgen jij en je partner van alle bezittingen én schulden die in de wettelijke gemeenschap van goederen vallen 50%.

Bewijs van eigendom
Het is verstandig om vast te leggen welke bezittingen en schulden van wie zijn en daarmee eventueel buiten de (beperkte) gemeenschap van goederen vallen. Denk bijvoorbeeld aan het bewaren van aankoopbewijzen of een schenkingsakte of testament. Bij een scheiding kun je dan bewijzen welke bezittingen en schulden van wie zijn. Kunnen jullie dit niet? Dan heeft je ex-partner recht op de helft. 

Anders regelen?
Willen jullie de verdeling van vermogen en schulden anders regelen? Dan kun je huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afspreken. Dit kan ook tijdens het huwelijk. Huwelijkse voorwaarden zijn alleen geldig als een notaris deze voor jullie opmaakt.

 

naar boven