Partneralimentatie

Wanneer je getrouwd of geregistreerd partner bent, is er een wettelijke plicht om elkaar te onderhouden, ook na het beëindigen van de relatie. Je kunt alimentatie vragen wanneer er een inkomensverschil bestaat tussen beide partners. De ex-partner die moet betalen, moet wel over voldoende inkomen (draagkracht) beschikken om te kunnen betalen. Indien er minderjarige kinderen zijn, gaat de kinderalimentatie vóór op de partneralimentatie.

Je kunt zelf afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Wanneer je er niet uitkomt, kan een rechter een uitspraak doen. Beter is het om met elkaar afspraken te maken, zodat er ook ruimte is voor andere aspecten dan alleen het inkomen van beide partijen. We helpen graag met het bespreken en berekenen van alimentatie.

De duur van partner alimentatie is sinds 1 januari 2020 wettelijk vastgelegd en beperkt ten opzichte van voor 2020. Vanaf 1 januari 2020 is de hoofdregel dat de alimentatietermijn gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Op deze regel gelden drie uitzonderingen:

1. Maximaal 10 jaar als je langer dan 15 jaar getrouwd bent én minder dan 10 jaar voor je AOW-leeftijd zit. De partneralimentatie stopt zodra de AOW-leeftijd is bereikt.

2. Maximaal 10 jaar als je langer dan 15 jaar getrouwd bent én geboren bent op of voor 1 januari 1970. De partneralimentatie stopt zodra de AOW-leeftijd is bereikt. Deze extra regel vervalt in 2027.

3. Maximaal 12 jaar als je kinderen hebt onder de 12 jaar. De partneralimentatie stopt zodra het jongste kind 12 jaar wordt. 

 

naar boven