Ouderschapsplan

Als jullie getrouwd zijn of geregistreerd partner en kinderen hebt, is een ouderschapsplan verplicht. Dit geldt ook voor samenwonenden die samen het ouderlijk gezag hebben. In een ouderschapsplan staan afspraken over de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van jullie kinderen. Zo weet je waar je aan toe bent.

Tip 1: Denk aan de verplichte onderdelen

Je kunt zelf kiezen welke afspraken je wilt vastleggen. Een aantal onderdelen zijn verplicht: 

  Hoe jullie het kind hebben betrokken bij het opstellen van het plan
  Hoe jullie de zorg en opvoeding verdelen of de omgang met het kind regelen
  Hoe en hoe vaak jullie elkaar informatie geven over het kind
  Hoe jullie samen beslissingen nemen over belangrijke onderwerpen
  Hoe de kosten van de verzorging en opvoeding worden verdeeld 


Om je op weg te helpen met het ouderschapsplan, kun je hiernaast een voorbeeldplan downloaden. Je bent natuurlijk vrij om zelf een plan op te stellen, of om alleen inspiratie op te doen uit dit voorbeeldplan.

Hier vind je meer informatie over de kosten van de kinderen en de verdeling daarvan. 

Tip 2: Hou het plan actueel

Hoe logisch het ook lijkt, het leven van kinderen verandert continu. Wat nu belangrijk is, is dat over een jaar misschien niet meer en andersom: wat nu niet aan de orde is, is straks ineens een heikel punt. Het is slim hier van tevoren afspraken over te maken. Bijvoorbeeld door elk jaar een keer het ouderschapsplan samen door te nemen. Veel ex-partners doen dit niet en zo ontstaat er vaak toch alsnog onduidelijkheid of onenigheid. Bij voorkeur zetten jullie nu alvast in je agenda wanneer de eerste evaluatie is, en plannen jullie op dat moment meteen de volgende afspraak alweer in.

Tip 3: Laat (belangrijke) besluiten niet aan de kinderen over

Bij het opstellen van een ouderschapsplan is het niet verstandig om je kind mee te laten beslissen. Je weet al ouder zelf wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind. Een minderjarige houdt vaak geen rekening met de langetermijngevolgen van een beslissing. Nog belangrijker is dat een kind hierdoor in een loyaliteitsconflict tussen jullie beiden kan belanden.

Hoe betrek je je kind dan wel bij het ouderschapsplan? Zie hiervoor onze FAQ ‘Hoe betrek ik mijn kinderen bij het ouderschapsplan?’

Tip 4: Stel het ouderschapsplan samen op

Het eenzijdig opstellen van een ouderschapsplan is redelijk eenvoudig. Je schrijft op wat je belangrijk vindt voor je kind en je benoemt wat in jouw ogen een eerlijke verdeling is op het gebied van bijvoorbeeld omgang of financiën. In het meest gunstige geval is je ex-partner het hier mee eens. Maar vaak heeft hij of zij achteraf een heel aantal opmerkingen op het conceptplan. De praktijk wijst uit dat het in zo’n situatie lastig is om alsnog tot een ouderschapsplan te komen waar jullie het beiden volledig mee eens zijn. Het kan handig zijn het ouderschapsplan in overleg op te stellen en het belang van het kind hierbij voorop te stellen.

Tip 5: Kom je er niet uit? Schakel hulp in

Regelmatig komen ex-partners er samen niet helemaal uit. Bijvoorbeeld omdat ze het niet eens worden over het verdelen van de zorg voor de kinderen. De praktijk leert dat een goed ouderschapsplan in een later stadium veel gedoe en kosten bespaart.

naar boven