Vergeten de alimentatie te indexeren?

Zowel kinder- als partneralimentatie worden geindexeerd. Dat betekent dat ze jaarlijks per 1 januari met een bepaald percentage worden verhoogd. De minister van Justitie bepaalt het percentage. Zo stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde stijging van levensonderhoud. Dit geldt ook indien je geen loonverhoging hebt gehad. Mocht dit onverhoopt tot onredelijke uitkomsten leiden, dan kun je hierover met elkaar in gesprek gaan. De indexering is een wettelijke plicht, en geldt ook als jij en je ex-partner hier geen specifieke afspraken over hebben gemaakt.

Het percentage verschilt per jaar. De percentages van de afgelopen jaren vind je in de onderstaande tabel.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0,9% 1,3% 1,7% 0,9% 0,8% 1,3% 2,1% 1,5% 2,0% 2,5%

 

Stel je alimentatiebedrag was in 2019 400 euro. Voor 2020 wordt dit dan 400 x 1,025 = 410 euro.

Of stel jullie zijn begonnen met het betalen van alimentatie in 2018, maar niet hebben geindexeerd. Het bedrag was toen 400 euro. Het is nu 2020. Dan zou de hoogte van de alimentatie nu 400 x 1,002 = 408 euro (bedrag 2019) x 1,025 = 418,20 euro (bedrag 2020) zijn. Over 2019 is er dan 8 euro x 12 maanden = 96 euro te weinig betaald. 

Maar wat nu als jullie in het verleden één of meerdere keren zijn vergeten de alimentatie te indexeren? Dan is de berekening iets ingewikkelder. En werkt deze door in alle daaropvolgende jaren. 

Er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Dit betekent dat je bedragen die jullie zijn vergeten te indexeren tot 5 jaar terug nog kunt vorderen. Bedragen ouder dan 5 jaar komen te vervallen. 

Mocht je er niet uitkomen, of je ex-partner wil niet meewerken aan de indexering, neem dan gerust contact met ons op.

naar boven