Kinderalimentatie

Wanneer kinderen betrokken zijn bij een scheiding, is het belangrijk goede afspraken over de kosten van de kinderen te maken. Deze afspraken worden vast gelegd in de ouderschapsplan.

Het is een wettelijke plicht van beide ouders om te betalen voor de kosten van de opvoeding van kinderen. Ook wanneer er een laag inkomen is, is er een bijdrage verplicht van minimaal € 25,- per kind.

De hoogte van de kinderalimentatie wordt in drie stappen berekend:

1.      Wat is de behoefte van de kinderen? Deze behoefte wordt bepaald aan de hand van tabellen die worden opgesteld door het NIBUD. Er wordt dan uitgegaan van het netto inkomen van beide ouders net voor de scheiding.

2.      Er wordt gekeken welk bedrag degene die alimentatie gaat betalen, kan missen. Dit heet draagkracht. Ook wordt gekeken naar de draagkracht van de ouder die de kinderen verzorgt.

3.      Als laatste stap worden de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar vergeleken. De behoefte wordt naar rato over beide ouders verdeeld. Het alimentatiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd, dat wil zeggen: verhoogd met een jaarlijks door de overheid vast te stellen percentage.

Daarnaast kijken we ook naar de kosten die jullie daadwerkelijk maken voor de kinderen. De NIBUD berekening is een goede standaard, maar de praktijk is vaak net anders!

Hebben jullie co-ouderschap afgesproken en wonen de kinderen afwisselend bij beide ouders? Dan worden de kosten vaak gedeeld of via een gemeenschappelijke of kinderrekening betaald. De berekening vindt op dezelfde manier plaats.

Uiteraard nemen we alle tijd om deze berekening en de afspraken die jullie daarover willen maken, goed met jullie door te nemen.

naar boven