Indexering alimentatie 2020 vastgesteld op 2,5%

Alimentatiebedragen moeten jaarlijks worden aangepast. Deze indexering vindt plaats omdat ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het percentage waarmee de alimentatie verhoogd moet worden, wordt ieder jaar rond november vastgesteld en bekendgemaakt door de minister van Justitie. De indexering is verplicht, tenzij je in het convenant iets anders bent overeengekomen.

De indexering gaat niet automatisch en je krijgt er ook geen bericht van. Het is dus als alimentatiebetaler belangrijk om dit zelf goed in de gaten te houden. Doe je dit niet, dan kan de ex-partner uiteindelijk de indexering tot vijf jaar terugvorderen en dat kan om behoorlijke bedragen gaan. Ook als je eigen loon niet omhoog is gegaan blijft de indexering wettelijk verplicht.

Om het nieuwe bedrag te berekenen vermenigvuldig je het oude bedrag met 1,025. Als je bijv. € 400 alimentatie betaalt, wordt het bedrag per 1 januari 2020: € 400 x 1,025 = € 410. De berekening kun je gebruiken voor zowel partner- als kinderalimentatie.

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
0,8% 1,3% 2,1% 1,5% 2,0% 2,5%

 

naar boven