Vanaf 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimenatie stapsgewijs verlaagd. Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar voor de alimentatiebetaler. Op dit moment is de aftrek voor partneralimentatie maximaal 51,95%. De regering gaat de maximale belastingaftrek van 51,95% in de komende jaren afbouwen naar 37,05% in 2023.

De afbouw van het aftrekpercentage ziet er dan als volgt uit: 
2020 (46%) 
2021 (43%)
2022 (40%)  
2023 (37,05%)

Vooral de hogere inkomens (>€ 68,500,-) hebben minder belastingvoordeel door deze wijziging. De lagere en middeninkomens hebben weinig tot geen last van deze wijziging. 

Rekenvoorbeeld 
Wanneer de alimentatiebetaler bijvoorbeeld €500,- per maand betaalt aan partneralimentatie, heeft de alimentatiebetaler na aftrek van 52% €240,- netto maandlast. Als de wijziging wordt doorgevoerd en bij aftrek tegen 37,05% wordt de netto maandlast €315,-. Het verschil tussen voor en na de wijziging is €75,- per maand.

naar boven